Novinky

 přečtěte si co je nového ... 

to je název projektu, v jehož rámci proběhl ve dnech 1. a 2. července workshop ve Volarech a jehož strategickým partnerem jsou i Městské lesy Volary s.r.o. Vedoucím partnerem je Institut lesního hospodářství Univerzity přírodních zdrojů a aplikovaných věd o živé přírodě ve Vídni a projektovým partnerem Mendelova Univerzita v Brně spolu se Spolkovým...

Kromě ochutnávky medu, který vyprodukovaly včely Městských lesů, byli radní seznámeni s grafickou podobou etikety, která bude doprovázet všechen med dodaný do prodeje. Autorem etikety je učitelka výtvarné výchovy na Základní umělecké škole ve Volarech Jelena Varhanová, která ji vytvořila podle návrhu Zuzany Tesařové ze Chvalovic u Netolic.

Minimálně do konce týdne nebude cyklotrasa v úseku od Štegrovy Huti na Soumarský Most průjezdná, případným návštěvníkům hrozí smrtelné nebezpečí. Žádáme proto návštěvníky, aby na cyklotrasu nevstupovali a umožnili tak rychlé zpracování polomů a zprovoznění stezky.

Zahájení stavby medárny se nenápadně zpožďovalo, nejprve ve stavebním řízení a nakonec kvůli nedostatku materiálu, ale hlavním viníkem je samozřejmě koronavirus.

V té společně s profesními organizacemi lesnicko-dřevařského sektoru upozorňuje na problém dlouhodobých dopadů sucha a kůrovcové kalamity, které se v roce 2020 projevily se stejnou intenzitou jako v roce předešlém. Kvalifikovaný odhad ekonomických dopadů kůrovcové kalamity na lesní hospodářství v ČR za období 2018-2020 činí již téměř 100 miliard...

museli mít Radek, Vladan, Petr a Vašek při kácení smrků v bývalých kasárnách. Větve stromů totiž byly extrémně silné a dřevo promrzlé. S těžkými a silnými kmeny si pak musel poradit Vladan při jejich odvážení malým Vimekem.