Novinky

 přečtěte si co je nového ... 

Podél cesty byly nejprve pročištěny příkopy. Poté začal speciální nástavec na bagru starý povrch cesty rozebírat. Vzniklá směs kamení a živice bude následně srovnána, doplněna, uválcována a znovu spojena živicí.

Pohyb po této cestě, která spojuje Soumarský Most s Lenorou a je hojně využívaná turisty, však bude částečně omezen již v září, kdy budou probíhat přípravné práce pro celkovou opravu cesty. Ta by měla být ukončena nejdéle na konci října.

to je název projektu, v jehož rámci proběhl ve dnech 1. a 2. července workshop ve Volarech a jehož strategickým partnerem jsou i Městské lesy Volary s.r.o. Vedoucím partnerem je Institut lesního hospodářství Univerzity přírodních zdrojů a aplikovaných věd o živé přírodě ve Vídni a projektovým partnerem Mendelova Univerzita v Brně spolu se Spolkovým...

Kromě ochutnávky medu, který vyprodukovaly včely Městských lesů, byli radní seznámeni s grafickou podobou etikety, která bude doprovázet všechen med dodaný do prodeje. Autorem etikety je učitelka výtvarné výchovy na Základní umělecké škole ve Volarech Jelena Varhanová, která ji vytvořila podle návrhu Zuzany Tesařové ze Chvalovic u Netolic.

Domů

25.06.2021

Krátké záběry z lesních činností jsou v sekci videa.

Minimálně do konce týdne nebude cyklotrasa v úseku od Štegrovy Huti na Soumarský Most průjezdná, případným návštěvníkům hrozí smrtelné nebezpečí. Žádáme proto návštěvníky, aby na cyklotrasu nevstupovali a umožnili tak rychlé zpracování polomů a zprovoznění stezky.

Zahájení stavby medárny se nenápadně zpožďovalo, nejprve ve stavebním řízení a nakonec kvůli nedostatku materiálu, ale hlavním viníkem je samozřejmě koronavirus.