Náš tým

Pracovníci kanceláře a venkovní pracovníci

Ing. Miroslav Řežábek

jednatel společnosti

statutární zástupce, odborný lesní hospodář

Robert Pročka

referent pro techniku a mzdy, 

zástupce jednatele

personalistika, mzdy, technika, bezpečnost práce, požární ochrana, osobní doprava, pošta

Miroslav Trost

referent provozu

organizace venkovních prací, odpady, pěstování a ochrana lesa, myslivost, pozemky, dotace, certifikace, prvotní data lesní hospodářské evidence

Ing. Hubert Špinar

vedoucí střediska služeb

organizace lesnických prací mimo lesy města, výkup a prodej surového dřeva, harvestorové těžby

Stanislav Stuchlík

referent odbytu

odbyt dřeva, export, dispečink dopravy dřeva, fakturace dřeva, pohledávky, sklady dřeva, lesní cesty 

Věra Vichrová 

účetní

účetnictví, došlá i odeslaná fakturace kromě dřeva, finanční operace, správa fondů a rezerv

Petra Mikešová 

administrativní pracovnice

odbyt dřeva, výkup dřeva, fakturace dřeva, účetnictví

Ing. Markéta Novotná

administrativní pracovnice

odbyt dřeva, výkup dřeva, fakturace dřeva, účetnictví

Ing. Andrea Mrázová

hajná

kompletní správa hájemství Vltava, v současné době na mateřské dovolené

Vratislav Klimt

hajný

kompletní správa hájemství Pustina

Petr Frühauf

hajný

kompletní správa hájemství Bučina

Petr Šindelář

hajný

kompletní správa hájemství Sněžná

Ing. Jan Pešl

hajný

zastupující hajný, evidence vozidel, PHM, pojištění, provoz harvestorových uzlů

Miroslav Podroužek

správce majetku

správa nemovitostí, opravy a údržba techniky, zásobování

Náš tým

Pracovníci v manuálních činnostech

Jaroslav Fučík

operátor vyvážecí soupravy


Radek Jiráň

dřevorubec


Stanislav Kučera

dřevorubec, řidič traktoru, operátor vyvážecí soupravy

Ivan Lostík

operátor harvestoru


Jiří Ludvar

operátor vyvážecí soupravy


Václav Mikeš

dřevorubec, obsluha železného koně


Petr Nováček

operátor harvestoru


Jaroslav Pojsl

řidič traktoru, operátor vyvážecí soupravy


Petr Suchý

dřevorubec, řidič traktoru


Vladan Svatoš

dřevorubec, operátor vyvážecí soupravy


Jaroslav Trubela

dřevorubec, obsluha železného koně