Novinky

 přečtěte si co je nového ... 

O tom se s námi přijede podělit Jan Staněk, nezávislý tvůrce, ekonom a táta tří dětí, kterému není lhostejné, v jakém prostředí žije. Zveme vás dne 10. listopadu od 18 hodin do radničním sálu ve Volarech. Přijďte, poslechněte si velmi zajímavou přednášku a ptejte se.

Podél cesty byly nejprve pročištěny příkopy. Poté začal speciální nástavec na bagru starý povrch cesty rozebírat. Vzniklá směs kamení a živice bude následně srovnána, doplněna, uválcována a znovu spojena živicí.

Pohyb po této cestě, která spojuje Soumarský Most s Lenorou a je hojně využívaná turisty, však bude částečně omezen již v září, kdy budou probíhat přípravné práce pro celkovou opravu cesty. Ta by měla být ukončena nejdéle na konci října.

to je název projektu, v jehož rámci proběhl ve dnech 1. a 2. července workshop ve Volarech a jehož strategickým partnerem jsou i Městské lesy Volary s.r.o. Vedoucím partnerem je Institut lesního hospodářství Univerzity přírodních zdrojů a aplikovaných věd o živé přírodě ve Vídni a projektovým partnerem Mendelova Univerzita v Brně spolu se Spolkovým...

Kromě ochutnávky medu, který vyprodukovaly včely Městských lesů, byli radní seznámeni s grafickou podobou etikety, která bude doprovázet všechen med dodaný do prodeje. Autorem etikety je učitelka výtvarné výchovy na Základní umělecké škole ve Volarech Jelena Varhanová, která ji vytvořila podle návrhu Zuzany Tesařové ze Chvalovic u Netolic.