Zalitím podlahy betonem byla dokončena stavba haly,

15.02.2024

kde bude umístěna pila pro podélný pořez kulatiny. Stavba započala před koncem loňského roku a kolaudace by měla proběhnout po ukončení zkušebního provozu v průběhu dubna. 

Pracovníci montující halu si užili lednové mrazy.

Vrtání studny pro vodu proběhlo za mnohem přijatelnějších podmínek.

Pak již nám počasí přálo a práce rychle pokračovaly: uložení odpadní jímky ...

... usazení buňky - zázemí pro obsluhu pily ...

... vystrojení vrtu pro pitnou vodu ...

... a dokončovací práce na betonové podlaze - leštění  a řez dilatačních spár.