Zahájili jsme prodej medu od našich včel.

23.08.2023

Med můžete zakoupit v kanceláři u paní Vichrové nebo v informačním centru.

Cena je 250 Kč za 960 gramů, 130 Kč za 490 gramů a 50 Kč za 115 gramů medu.