Volarské lesy navštívili kolegové z Gruzie.

11.05.2023

Ve středu 3. května jsme měli milou povinnost přivítat pan Alexandera Pitschleauriho, starostu města Akhmeta a pracovníky Národního parku Tušsko, pány Lado Kachoidze, Irakliho Aptarauliho a Vachtanga Giunaidzeho. Národní park Tušsko leží v gruzínské Kachetii, v oblasti Kavkazu.

Kromě prohlídky našeho areálu a ukázek lesní techniky, se následující diskuse nejvíce dotýkala praktické stránky hospodaření  na lesním majetku ve vlastnictví města. Právě město Akhmeta stojí před rozhodnutím, zda má od státu převzít do hospodaření několik tisíc hektarů lesních porostů.

Diskuse, která byla podnětná pro všechny strany, a která se také dotkla energetiky a obnovitelných zdrojů, se dále účastnil Jan Pěsta z Městských lesů Prachatice, Tomáš Kuberna z Obecních lesů Zbytiny, Jan Kozel z Národního parku Šumava, překladatelka Oksana Kalousková a pan Robert Zeman, hlavní organizátor celé akce.