Ve Volarských lesích se opět po roce pohybovali studenti

14.11.2023

Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Volarští hajní jim každý rok předávají své zkušenosti z hospodaření  v horských lesích výběrným způsobem. Studenti se pak v části praktického cvičení věnují značení stromů k těžbě. A my na oplátku čerpáme z dosavadních poznatků výzkumu vedeného zejména v univerzitních lesích, které spravuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Spolupráce Městských lesů Volary a Mendelovy univerzity trvá již deset let.

V letošním roce, jak město Volary, tak i Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, slaví sto let od získání lesního majetku. V únoru 1923 převzaly Ministerstvo zemědělství ČSR a Státní pozemkový úřad  bývalý Liechtensteinský lesní velkostatek Adamov a svěřily jej do užívání Vysoké školy zemědělské v Brně pro účely školní a pokusné. Město Volary svůj lesní majetek vysoudilo v květnu roku 1923 u zemského soudu v Brně a téhož roku začalo ve svých lesích hospodařit.