V bývalé jídelně pohraniční stráže vysychají fošny.

16.09.2020

V květnu letošního roku jsme převzali do správy budovu bývalé jídelny v kasárnách později známější pod jménem WEP. Nutno říci, že z objektu bylo vyrabováno to, co se dalo unést - desítky radiátorů, motory, barevné kovy, elektroinstalace. Byly rozbity desítky okenních tabulí a po budově bylo nakáleno.  

Postupně jsme budovu za cenu obrovských finančních nákladů vyklidili, vybourali jsme příčky, odstranili zbytky nefunkčních technologií, ventilací, výrobních linek, kotlů, rozbitého skla i výkalů. 

Z budovy byly odvezeny stovky kilogramů různého materiálu a desítky tun stavebního odpadu.

Nakonec se nám podařilo budovu vyklidit a mohli jsme nechat celou stavbu zaměřit, staticky posoudit a zabezpečit mřížemi a kamerovým systémem. 

A k čemu byla ta složitá a drahá akce dobrá?

V první řadě jsme, jako městská firma, pomohli městu "očistit" jeho majetek, který byl v původním stavu neprodejný a nepronajmutelný. 

A aby se tato nákladná akce zaplatila, navrhli jsme městu (možná dočasné, možná dlouhodobé) využití, které mimo jiné zaplatí náklady na očištění budovy. Najali jsme firmu provozující mobilní pásovou pilu, a ta řeže v prostoru za budovou kvalitní kulatinu, která nemá v dnešní "kůrovcové době" valnou cenu, do truhlářského řeziva. Budovu využíváme k jeho uskladnění, postupnému vysychání a prodeji. Předpokládáme, že probíhající obří kůrovcová kalamita způsobí za několik let nedostatek kvalitního smrkového řeziva a jeho cena ještě vzroste.