Snížení nákladů na energie a zvýšení energetické soběstačnosti.

08.12.2023

To byl jeden z cílů našeho hospodaření stanovený v roce 2018. Po pěti letech máme za sebou vybudování dvou fotovoltaických elektráren, výměnu vytápění a ohřevu vody pevnými palivy a plynem za tepelná čerpadla a nahrazení části dieselových automobilů elektrickými.

Změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody z kombinace elektřiny a plynu na tepelná čerpadla vzduch voda přinesla snížení spotřeby ze 144 MWh na 38 MWh. Návratnost investice je v současných cenách 5,5 roku.

Fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 99,7 kWp s bateriovými úložišti s celkovou kapacitou 78 kWh pokrývají více jak třetinu roční spotřeby, v letních měsících až 90%. Přibližně 30% přebytků prodáváme. Devítiletá návratnost investice se s postupným navyšováním vlastní spotřeby z elektrárny, zejména dobíjením elektromobilů, každý rok snižuje. Ke snižování doby návratnosti přispívá i rostoucí cena energie.

Provoz deseti elektromobilů z celkových 17 automobilů snížil od roku 2018 do roku 2022 provozní náklady o téměř 4 Kč na kilometr jízdy. Celkové náklady včetně odpisů pak o necelou korunu. Celková roční úspora provozních nákladů osobních automobilů byla v roce 2022 ve výši 1,1 mil. Kč. To vše i přes vysokou inflaci, která v tomto období vzrostla o 27 %