Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR iniciovalo Lesnickou výzvu II.

14.04.2021

V té společně s profesními organizacemi lesnicko-dřevařského sektoru upozorňuje na problém dlouhodobých dopadů sucha a kůrovcové kalamity, které se v roce 2020 projevily se stejnou intenzitou jako v roce předešlém. Kvalifikovaný odhad ekonomických dopadů kůrovcové kalamity na lesní hospodářství v ČR za období 2018-2020 činí již téměř 100 miliard korun, za rok 2020 částky 44 miliard korun. Ve výzvě je proto požadavek na zajištění odpovídající podpory vlastníkům a správcům lesů na boj s kalamitou, na obnovu vzniklých kalamitních ploch a nastartování celospolečensky prospěšných funkcí lesů a včasné vytěžení suchých porostů, které ohrožují bezpečnost návštěvníků.

Kompletní text výzvy je k dispozici na webu SVOL.