Převzali jsme dva nové elektromobily Volkswagen E-UP

02.09.2019

Oba elektromobily s dojezdem něco málo přes sto kilometrů budou užívat pro svou činnost hajní spravující hájemství Vltavu a Pustinu.   

Touto investicí jsme chtěli přispět k lokálnímu zlepšení životního prostředí, ale také chceme prověřit, zda je cesta elekromobility i cestou úspory nákladů. V případě, že se svou hodnotou a předpokládanými nízkými náklady oba e-Upy osvědčí, zažádáme znovu o dotaci na nákup elektromobilů pro zbylá dvě hájemství.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, což nám pomohlo snížit prozatím vysokou cenu elektromobilů.