Přeshraniční řízení rizik v lesnictví,

02.07.2021

to je název projektu, v jehož rámci proběhl ve dnech 1. a 2. července workshop ve Volarech a jehož strategickým partnerem jsou i Městské lesy Volary s.r.o. Vedoucím partnerem je Institut lesního hospodářství Univerzity přírodních zdrojů a aplikovaných věd o živé přírodě ve Vídni a projektovým partnerem Mendelova Univerzita v Brně spolu se Spolkovým institutem pro zemědělství a záležitosti horských farmářů. 

Účastníky workshopu uvítal starosta města Vít Pavlík. 

Ve Volarských lesích se diskutovalo o praktických zkušenostech z hospodaření přírodně blízkým způsobem a ze zpracování kalamit.    

V radničním sále pokračoval workshop prezentacemi průběžných výsledků projektu.