Počet kůrovcem napadených stromů poklesl.

18.01.2021

Od roku 2014 plynule roste množství kůrovcem napadených stromů ve Volarských lesích, zejména díky sousedství s bezzásahovými zónami Národního parku Šumava. Růst dosáhl vrcholu v roce 2019, to jsme byli nuceni asanovat téměř 15 tisíc stromů, což bylo při roční těžbě přesahující 26 tisíc kubíků více jak polovina. V loňském roce, a to zejména díky počasí, které nebylo ke kůrovcům zrovna vlídné, jsme vytěžili napadených stromů o polovinu méně, osm a půl tisíce kubíků. I tak je to stále obrovské množství, více než třicet procent roční těžby.