Oprava Zelené cesty je v plném proudu.

05.10.2021

Podél cesty byly nejprve pročištěny příkopy. Poté začal speciální nástavec na bagru starý povrch cesty rozebírat. Vzniklá směs kamení a živice bude následně srovnána, doplněna, uválcována a znovu spojena živicí.