Městské lesy Volary podaly žalobu na Správu národního parku Šumava.

07.01.2020

Před koncem roku byly právním zástupcem Městských lesů podány dvě žaloby, a to jako poslední možnost, jak přimět Správu NPŠ k odpovědnosti za své kroky, které směřují proti zájmům Městských lesů a města Volary. 

V obou případech Správa NPŠ svou činností poškodila majetek města v řádech milionů Kč bez ochoty nést za tyto škody odpovědnost.