Kůrovec udeřil v našich lesích nevídanou silou .

15.07.2019

V prvním a druhém červencovém týdnu se v okrajových oblastech lesů města, zejména v oblasti na území NPŠ, začaly objevovat skupiny stromů čítajících i několik set kusů napadených kůrovci. A to přes to, že kůrovcová kalamita z let 2014 -2017 již byla na ústupu.

Co je příčinou? zdá se, že opět sousedství s bezzásahovou zónou ve smrkovém lese decimovaném kůrovci. A letos ke zvýšení stavu kůrovců přispělo s největší pravděpodobností i neúplné zpracování polomů napadených kůrovci nejen v lesích ve správě Národního parku na místech, kde je možno proti kůrovci zasahovat, ale i v lesích Vojenských lesů a statků.