Jak Národní park Šumava chrání lesy za pomoci peněz daňových poplatníků.

28.02.2020

V loňském roce jsme v našich lesích podél Zelené cesty, kde sousedíme s lesy ve vlastnictví Národního parku Šumava, zaznamenali prudký nárůst kůrovcem napadených stromů. To by nebylo nic překvapujícího, kdyby se jednalo o sousedství s bezzásahovými zónami. V tomto případě však šlo o les, který by měl být ochranou zónou právě těch bezzásahových a ve kterém má Národní park povinnost zpracovávat nahodilou těžbu. A jak to dělá je vidět na fotografiích, které jsme pořídili v červenci 2019 a které zachycují zpracování polomů ze zimy 2019. Minimálně třetina polomového a pro kůrovce atraktivního dřeva nebyla vůbec zpracována a byla většinou schována pod větvemi. Kromě toho, že dřevo posloužilo k dalšímu množení kůrovce, který následně napadl naše porosty a způsobil škodu v řádu stotisíců korun,  je nasnadě otázka, zda byla takto trestuhodně nekvalitní práce zaplacena v plné výši a zda je evidováno všechno vytěžené dřevo. Mají vedoucí pracovníci Správy NPŠ přehled o tom, jak je nakládáno s penězi daňových poplatníků při správě Šumavského parku?