Hodnocením nabídek byla dnes završena poslední etapa výběru dvou elektromobilů,

10.04.2019

které budou za pomoci dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí jezdit bez emisí ve volarských lesích. Automobily budou dodány vítěznou firmou do konce září letošního roku a kromě úspory na nákladech budou malým příspěvkem ke zlepšování životního prostředí v našem kraji.