Další dieselový automobil jsme nahradili elektromobilem.

20.07.2020

A na další dva probíhá výběrové řízení. Aby jejich provoz dával opravdu nejen ekonomický, ale i "ekologický" smysl, je dalším logickým krokem změna systému jejich dobíjení.

Z tohoto důvodu schválila valná hromada naší společnosti výstavbu fotovoltaické elektrárny na střechách budov v našem areálu. Ta bude přednostně sloužit k zásobování našich elektroaut energií a přebytek bude ukládán do baterií. V letních měsících by měla také podpořit již používané chladicí zařízení na uchování zvěřiny a v budoucnu i plánovanou budovu s chlazením pro skladování medu.