Česká lesnická společnost uspořádala ve Volarských lesích pochůzku.

17.09.2020

Pochůzka byla zaměřena na způsoby hospodaření blízké přírodě. Účastníky nejprve přivítal starosta města Vít Pavlík,

a pak se 35 účastníků přesunulo do lesa, kde viděli ukázky porostů rozpracované v letech 1992-2014 maloplošnou formou podrostního hospodaření s vysokým zastoupení jedle při obnově, porosty blížící se ideálu výběrného lesa na chudém stanovišti a přírodní (bezzásahovou) zónu na území NPŠ zničenou větrnou kalamitou jako příčinu následné kůrovcové kalamity.

foto Česká lesnická společnost