personál  

Ing. Miroslav Řežábek
jednatel společnosti

statutární zástupce, odborný lesní hospodář, těžba dřeva

Robert Pročka
referent pro techniku a mzdy

zástupce jednatele, personalistika, mzdy, technika, osobní doprava, pošta

Ing. Jiří Škrna
provozní ředitel

 organizace venkovních prací,odpady, pěstování a ochrana lesa, myslivost, pozemky, dotace, certifikace, prvotní data LHE, bezpečnost práce, požární ochrana

Hubert Špinar, Ing.
vedoucí střediska služeb

organizace lesnických prací mimo lesy města, výkup a prodej surového dřeva, harvestorové těžby

Stanislav Stuchlík
referent odbytu

odbyt dřeva, export, dispečink dopravy dřeva, fakturace dřeva, pohledávky, sklady dřeva, lesní cesty, počítače

Věra Vichrová
účetní

účetnictví, došlá i odeslaná fakturace kromě dřeva, finanční operace, správa fondů a rezerv

Petra Mikešová
administrativní pracovník

odbyt dřeva, výkup dřeva, fakturace dřeva, účetnictví

Ing. Andrea Mrázová
hajná

kompletní správa hájemství Vltava


Vratislav Klimt
hajný

kompletní správa hájemství Pustina


Petr Frühauf
hajný


kompletní správa hájemství Bučina
 

Miroslav Trost
hajný

kompletní správa hájemství Sněžná

Petr Šindelář
hajný

zastupující hajný,evidence vozidel, PHM, pojištění, expedice dřeva

Miroslav Podroužek
správce majetku


správa nemovitostí, opravy a údržba techniky, zásobování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Naši přátelé