personál  
Miroslav Řežábek, Ing.
jednatel
 
statutární zástupce,

odborný lesní hospodář,

těžba dřeva

Jiří Škrna, Ing.
provozní ředitel

 organizace venkovních prací,

pěstování a ochrana lesa,

myslivost, pozemky

dotace, certifikace,

prvotní data LHE

bezpečnost práce, požární ochrana

Hubert Špinar, Ing.
vedoucí střediska služeb

organizace lesnických prací mimo lesy města,

výkup a prodej surového dřeva,

harvestorové těžby

Stanislav Stuchlík
referent odbytu

odbyt dřeva, export,

dispečink dopravy dřeva,

fakturace dřeva, pohledávky,

sklady dřeva, lesní cesty,

počítače

Věra Vichrová
účetní

účetnictví,

došlá i odeslaná fakturace kromě dřeva,

finanční operace,

správa fondů a rezerv

Robert Pročka
referent pro techniku a mzdy


personalistika, mzdy,

osobní doprava,

materiál, opravy, zásobování,

odpady, sklady,

pošta,

správa areálu firmy

Petra Mikešová
administrativní pracovník

odbyt dřeva,

výkup dřeva,

fakturace dřeva,

účetnictví

Andrea Mrázová
hajný

kompletní správa hájemství Vltava

 
Vratislav Klimt
hajný

kompletní správa hájemství Pustina

 Petr Frühauf
hajný

kompletní správa hájemství Bučina

 

Miroslav Trost
hajný

kompletní správa hájemství Sněžná

 

Petr Šindelář
hajný

zastupující hajný

evidence vozidel, PHM, pojištění

expedice dřeva

 

Naši přátelé