Zastupitelé města si prohlédli

27.12.2012 19:47

nově vybudované a zkolaudované technické zázemí Městských lesů Volary.

Prohlídka proběhla v pátek 21.12.2012 a zúčastnily se jí plné dvě třetiny zastupitelů. Jednatel Miroslav Řežábek prohlídku doplnil několika údaji, mimo jiné, že se na stavbě podíleli téměř výhradně Volarští živnostníci a firmy, že stála necelých 11 milionů korun, přesto, že rozpočet byl na 20 a že celá stavba vznikla hlavně díky trvale výborné spolupráci s Radou města a její ochotě podporovat investiční záměry, a tím zvyšovat hodnotu Městských lesů.

Miroslav Řežábek také připomněl, že Městské lesy mají za sebou již 20 let existence a že jejich přínosem pro město není jen  nájemné, ale i výnos z daní, zejména z DPH, který je, při současném obratu Městských lesů ve výši téměř 100 milionů Kč ročně, nezanedbatelný. Městské lesy také zaměstnávájí 23 občanů a dávají práci 10 drobným Volarským živnostníkům. 

Prohlídku vystřídala neformální diskuse v teple uvnitŕ budovy při malém občerstvení. V předvánočním čase to bylo velmi příjemné setkání s lidmi, kteří se podílejí na chodu města.

Takhle to v roce 2010 začalo ...

... a takhle to vypadá v roce 2012.

 

Naši přátelé