Vznikají lesní mateřské školky (převzato z www.denik.cz)

11.05.2010 14:58

V České republice začínají vznikat lesní mateřské školky. Děti zde tráví většinu času venku, při nepříznivém počasí se schovají do plátěné jurty nebo maringotky. Kvůli hygienickým normám však nemohou být tato zařízení vedena ve školském rejstříku a fungují jen jako kluby.

"Představte si, že jdete se svými dětmi do lesa na výlet. Do batůžku sbalíte jídlo a teplý čaj do termosky. Když je zima nebo prší, obléknete se odpovídajícím způsobem, abyste se cítili venku dobře. Lesní mateřské školky fungují podobně," popsala pobyt v lesní školce Tereza Vošahlíková, která se tímto alternativním předškolním vzděláváním dlouhodobě zabývá.

"V lesní mateřské škole jsou obvykle věkově smíšené skupiny, kde se děti přirozeně učí jedno od druhého, takže například pravidla pro pobyt v lese se obvykle nové děti naučí od starších, které vědí, že jejich dodržování má smysl a význam pro ně samotné," uvedla Vošahlíková. Místo běžných hraček prý mají děti k dispozici rozmanité prvky přírody, padlý kmen stromu může být jednou mostem přes moře, jindy vláčkem. Lesní školky jsou zatím v Česku zpravidla spojeny s ekologickými spolky a děti jsou zde vychovávány k respektu k životnímu prostředí. "Stejně však mohou být rozvíjeny například matematické kompetence při měření délky liščí stopy nebo počítání mravenců," sdělila Vošahlíková.

První lesní školky vznikly ve Švédsku už před sto lety, odtud se rozšířily do Německa a Dánska. Podle příznivců lesních školek si děti pobytem v přírodě posilují celkovou obranyschopnost, protože teplota venku se mění pozvolna, a organismus se tak může lépe adaptovat. Podle Vošahlíkové prý navíc výzkumy prokázaly, že "děti z lesa" bývají na školní docházku připravené stejně dobře jako děti z klasických školek.

Naši přátelé