Vzácně se shodli lesníci, ekologisté a dřevozpracovatelé,

22.12.2010 18:16

a to ve "Společné výzvě vládě a kompetentním institucím ke koncepci hospodářské politiky Lesů ČR od roku 2012 a situaci v Lesích ČR".

Výzvu podepsali zástupci Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Hnutí DUHA – Přátelé Země a Sdružení živnostníků v lesním hospodářství. Následně byla výzva odeslána členům vlády, poslancům Parlamentu ČR a médiím.

Celá zpráva je udedena zde: Společná výzva vládě_AČMD_SVOL_DUHA_SŽLH_22-12-10.pdf (161,3 kB)


Naši přátelé