Volarské městské lesy se staly cílem exkurze studentů třetího ročníku Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

20.04.2015 07:36

Exkurze proběhla ve dnech 16. a 17. dubna. Nejprve si studenti prohlédli nezpracovanou větrnou kalamitu v první zóně Národního parku Šumava v oblasti zvané Radvanovický vrch a pak se již věnovali hospodářským lesům.

Po prohlídce lesů, které obnovujeme podrostním způsobem, si studenti sami vyzkoušeli vypracování projektu obnovy několika porostů s výhledem na třicet let. 

Druhý den byl věnován výchově mladých porostů s převahou smrku. Po ukázce již provedeného pěstebního zásahu malým harvestorem následovalo opět praktické cvičení, při kterém studenti vyznačili výchovný zásah v padesátiletém porostu.

Příjemně naše hajné překvapil zájem studentů o zvolená témata a zejména jejich výborné odborné znalosti, které se zdají být příslibem pro budocnost českého lesnictví.

 

 

Naši přátelé