Ve Volarských lesích proběhlo jednodenní praktické cvičení

27.10.2016 10:00

studentů Mendelovy university v Brně.

Dopoledne jsme se zaměřili na hospodaření v lese věkových tříd, odpoledne pak na převod lesa na les výběrný.

Po ukázkách těžebních zásahů v mladých a starých porostech si studenti zkusili vyznačit výchovné zásahy v probírkových porostech určených k převodu na les nepasečný.

 

Naši přátelé