Ve středu, 21. února 2018, naše lesy navštívili účastníci třídenní mezinárodní ideové konference

28.02.2018 16:11

pořádané Evropským lesnickým institutem a Pro Silvou Bohemicou, které se zúčastnili lesníci ze 17 zemí Evropy. Konference měla motto "poznej - propoj - změň" a tématem byla budoucnost Evropských lesů a jejich ohrožení v podmínkách globální změny a možnosti posílení jejich odolnosti.

Ve Volarských lesích si účastníci prohlédli tři produkčně různé lesní celky a způsob provádění převodu lesa věkových tříd na les výběrný, jako jednu z možností jak zmírnit vliv kalamit na les. Diskuse se rozvinula nejen o našich praktických zkušenost z hospodaření, ale také o přístupu státních úředníků k lesnímu hospodářství nebo o myslivosti a vlivu zvěře na vývoj lesa.

Naši přátelé