Ve dnech 23. až 24. 8. 2014 proběhne v našem městě již 21. ročník Volarských slavností dřeva.

18.08.2014 19:56

PROGRAM SLAVNOSTÍ

 

Sobota 23. 8. 2014

 

9:00 Zahájení slavností – starostka města Bc. Martina Pospíšilová a Těžkej Pokondr

9:10 Těžkej Pokondr

9:00 – 18:00  Předvádění starých řemesel, lidový trh

10:00 – 12:00 Dřevorubecká soutěž Euro Jack (u kostela sv. Kateřiny)

10:00 – 22:00  Koncert dechového orchestru Netolická Pětka (na tržnici)

12:00 Country skupina Weekend

14:00 Mezinárodní zábavná sportovní soutěž o putovní dřevák

15:30 Vyhlášení výsledků soutěže o putovní dřevák

16:30 Roma Star

18:00 Kapela Rozkrok

19:30 Veselice pod širým nebem kapela Renesance

24:00 Ohňostroj

 

Neděle 24. 8. 2014

 

9:00 Zahájení druhého dne slavností

9:00 – 14:00 Předvádění starých řemesel, lidový trh

9:00 – 14:00 Hudební vystoupení Valda Band

9:10 Čertovská pohádka

10:00 Registrace příznivců pokusu o překonání již vytvořeného rekordu v počtu účastníků Volarských slavností dřeva v dřevěné obuvi

10:30 – Slavnostní průvod odřevákovaných účastníků slavností dřeva

11:00 Vyhlášení výsledků a nej… účastníků – Agentura Dobrý den z Pelhřimova

14:00 Ukončení slavností

                                                    

 

Doprovodný program Volarských slavností dřeva

 

Sobota

10:00 – 15:00 Aquazorbing a nafukovací hřiště (park u autobusového nádraží) - zdarma

10:00 – 17:00 Výstavní expozice ve Volarském muzeu

9:00 – 17:00 Výstava místních organizací – Český zahrádkářský svaz a Český svaz včelařů (spolková místnost – vchod za Českou poštou)

9:00 – 18:00 Dobové ležení šermířů – ukázky soubojů, střelby, zbroje apod.

(v parčíku u Lékárny)

11:00 – 18:00  Vystoupení Romské kapely Mistral (park na Starém městě)

 

Neděle

10:00 – 14:00 Aquazorbing a nafukovací hřiště (park u autobusového nádraží) - zdarma

10:00 – 17:00 Výstavní expozice ve Volarském muzeu

9:00 – 14:00 Výstava místních organizací – Český zahrádkářský svaz a Český svaz včelařů (spolková místnost – vchod za Českou poštou)

Naši přátelé