V městských lesích započaly práce na inventarizaci lesních porostů.

04.04.2016 13:58

Během následujících dvou měsíců bude v lesích města pomocí GPS zaměřeno na čtyři stovky bodů. Body jsou rozloženy v síti 200 x 200 metrů a za pomoci statistických metod zaručují nejpřesnější přepočet dat na celou hodnocenou lesní oblast.

Body jsou trvale označeny kovovým prutem zasunutým do země, poblíž bodu je místo označeno na stromě zeleným pruhem.

V okolí bodu, na ploše 500 čtverečních metrů, bude u každého stromu změřena tloušťka a výška. Budou evidovány všechny stromy od těch nejmenších sazenic až po ty nejstarší.  

A proč se to všechno dělá?

Touto inventarizační metodou se zjistí vše o lesních porostech, jejich zdravotní stav a objem dřeva. Při příštích měřeních, která budou prováděna každých 5 - 10 let, pak budeme přesně vědět, zda se kvalita zhoršuje nebo zlepšuje, o kolik se zvedají nebo klesají zásoby dřeva a jak se mění podíl různých druhů dřevin.

Tato metoda se používá proto, že v případě výběrného způsobu hospodaření, který je nejbližší přírodním procesům, nelze použít pro plánování v lesním hospodářství tradičních metod, jež jsou postaveny na plošném způsobu hospodaření. A právě výběrný les je naším cílem, ke kterému bychom chtěli v příštích desetiletích, za pomoci pracovníků Mendelovy univerzity v Brně, dojít.

 

 

 

 

 

Naši přátelé