V letošním roce poklesl objem kůrovcem napadených stromů na území lesů města Volary o 50% oproti předchozímu roku.

12.12.2011 14:44

V číselném vyjádření to znamená, že jsme zpracovali 1870 m3 kůrovcových stromů (3575 m3 v roce 2010) a pokáceli, odkornili a nechali ležet 503 m3 kůrovcovem napadených stromů v prvních zónách NP a CHKO Šumava (1173 m3 v roce 2010).

Největší množství kůrovcových stromů bylo zpracováno v roce 2009, tedy dva roky po větrné kalamitě způsobené orkánem Kyril, a to téměř 5000 m3. Z nichž se 70% nacházelo v blízkosti bezzásahových zón vyhlášených ministrem Bursíkem na hranicích lesů NP s našimi lesy. 

Lze se z dlouhodobých zkušeností domnívat, že právě toto rozhodnutí tehdejšího ministra, které jsme spolu s dalšími obcemi v roce 2007 zažalovali u soudu, vedlo k několikanásobně vyšším kůrovcovým těžbám, a tím i k obrovské újmě na městském majetku.

Od roku 2008 do letošního listopadu jsme byli nuceni vytěžit 14 716 m3 kůrovcem poškozených stromů. Pří průměrném snížení výkupní ceny dřeva o 350 Kč/m3 tak naše společnost, a tím i vlastník - město, přišla na tržbách o 5,2 milionu Kč! Kromě finanční újmy došlo i k újmě ekologické, protože na mnoha místech kůrovec napadl a oslabil porostní stěny, které se tak otevřely škodám větrem a mnohde kůrovec napadl i mladé porosty, které ještě nebyly pro těžbu zralé.

Ani zdravý les, který se dokázal s pomocí lesníků  ubránit zvýšeným stavům kůrovce po velkých kalamitách v letech 1995 a 2003, nemohl zvládnout tak obrovské množství kůrovce, který Správa NP Šumava množila v neošetřených smrkových polomech po celém území národního parku.

Velice si vážíme rozhodnutí nového vedení NP Šumava zasahovat proti kůrovci, a tím zabránit dalšímu ničení i lesů okolních vlastníků. Zvláště, když toto rozhodnutí bylo nejen prezentováno, ale je i skutečně prováděno.

Naši přátelé