Tisková zpráva Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR

13.04.2013 20:08

z konfernece konané 11.4.2013 v Pelhřimově:

„Kraje mohou situaci velmi jednoduše napravit“

Určeno k okamžitému zveřejnění

Pelhřimov dne 12.4.2013

 

Celostátní konference majitelů lesů, která proběhla včera v Pelhřimově, se zúčastnila řada významných hostů. Na jednání zavítal ministr zemědělství. Ve svém vystoupení kritizoval přístup krajů, které využívají finanční prostředky na podporu lesů k jiným účelům a přislíbil jednat o urychlené nápravě situace se zástupci Asociace krajů. Vyjádřil souhlas s tím, aby Česká republika kompenzovala vlastníkům volný přístup do lesů a mimoprodukční funkce lesů, případná jednání o přímých platbách na hektar však zamítl. Vyslechl si také argumenty majitelů lesů a lesníků proti vyhlášení NP Křivoklátsko a zástupcům SVOL přislíbil účast na přípravě zákona o lesích a zákona o myslivosti. 

 

Kraje, ale především stát deklaruje zájem, aby lesy byly obhospodařovány trvale udržitelným způsobem a aby se jejich stav stále zlepšoval, což mj. znamená sázet listnáče, provádět výchovné zásahy a využívat ekologicky šetrné technologie v přibližování dřeva. Stát přehodil financování těchto činností v roce 2005 na kraje, které mohou peníze od státu díky špatně nastavené legislativě používat na financování jiných oblastí. Není ohrožena motivace vlastníků lesů provádět řádné hospodaření v lese? Nezhorší se stav lesa? Vrátíme se zpátky několik desetiletí a budeme vysazovat jenom smrky?

„Kraje tu situaci mohou velmi jednoduše napravit. Ale v případě, že by tak nebyly ochotny učinit, budeme muset hledat nějaké řešení," řekl ministr zemědělství s tím, že jeho úřad by se začal příspěvky zabývat až v případě, pokud by kraje spravedlivější systém plateb nevytvořily.

Zlínský kraj a Kraj Vysočina, jejichž hejtmani se včerejšího jednání zúčastnili, patří k několika krajům, kde na potřeby lesnictví nezapomínají. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje a předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro zemědělství, poukázal na 15% propad v příjmech krajů na sdílených daních a na stále se zvyšující objem činností, které kraje provádějí místo státu v režimu přenesené působnosti ovšem bez přesunu adekvátních finančních prostředků. Zároveň však vyjádřil ochotu o příspěvcích na hospodaření v lesích v rámci Asociace diskutovat a pozval předsedu SVOL na jednání zemědělské komise, která zasedá již příští týden v úterý a která se bude touto problematikou a projednáním společného dotačního rámce zabývat.

 

K otázce přímých plateb, které by majitelům alespoň částečně kompenzovaly vodohospodářské, environmentální a sociální funkce lesů, ministr zemědělství uvedl, že trendem v Evropě je odklon od plateb na plochu a orientace na produkci. Majitelům lesů doporučil, aby maximálně využívali možnosti evropských dotací z Programu rozvoje venkova. Ty však budou v novém programovacím období 2014-2020 i díky intervenci premiéra Nečase na únorovém summitu v Bruselu, o níž nebyl předem informován ani ministr zemědělství, zcela bezpochyby kráceny. Navíc ani není jasné, kdy bude Program spuštěn. „Nemáme to zcela v rukou, standardně trvá legislativní proces šest měsíců. Evropský parlament však odmítl návrh Evropské rady a čeká nás další kolo jednání. Prvního ledna (myšleno 2014) určitě nestihneme“, dodal ministr.

 

V průběhu diskuse došlo také na otázku vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Ministr si vyslechl argumenty svědčící proti tomuto záměru, tj. především vyloučení produkční funkce v krátkém časovém horizontu (u kategorie II dle IUCN požadavek dosáhnout střednědobě 75 % navrhovaného území v bezzásahovém režimu) a s tím související neschopnost samostatného financování parku. Zvýšený stav spárkaté zvěře na území potenciálního NP Křivoklátsko, na který ministr zemědělství poukazoval jako na důsledek špatné péče státních lesů v této lokalitě, patří v současné době k závažným problémům na převážném území České republiky a nelze jej vyřešit pouze vyhlášením národního parku, nýbrž změnou legislativy. V této souvislosti ministr zemědělství uvedl, že v žádném případě nechce zmenšovat minimální výměru honitby a k dalším jednáním ohledně úpravy zákona pozve zástupce vlastníků i myslivců.

 

 

 

 

 

 

Naši přátelé