Stát podporuje ničení městského majetku,

27.10.2016 15:20

a to prostřednictvím orgánů ochrany přírody.

Příčinou je rozhodnutí exministra Martina Bursíka, který změnil v roce 2007 režim v některých druhých zónách Národního parku Šumava na bezzásahový. Mimo jiné také rozhodl o nezasahování v lesích ve vlastnictví státu na samé hranici s lesním majetkem města Volary. Tím způsobil dnešní stav, kdy je v těchto lesích, které měly tvořit nárazník před množením kůrovců mimo lesy ve vlastnictví státu, líheň kůrovců. Letošní rok došlo k prudkému nárůstu kůrovcových souší na několik tisíc kusů. Z těchto stromů se nekontrolovaně šíří kůrovec na městský majetek, kde již mu padlo za oběť téměř pět tisíc zdravých stromů, a to je teprve začátek.

Město si v již v roce 2007 bylo vědomo nebezpečí vzniklého tímto rozhodnutím a bránilo se žalobou, kterou však nejvyšší správní soud smetl se stolu s odůvodněním, že "je to zřetelná preference zájmu na ochraně předmětných lesů z hlediska přírody a krajiny před zájmem na ochraně hospodářských práv jejich vlastníků či správců". Také Česká inspekce životního prostředí při své kontrole dotčené oblasti konstatovala, že zhlediska zákonů je vše v pořádku.

Jaký je to paradox, že preferencí zájmu na ochraně předmětných lesů, jak ukazuje dnešní doba, je jejich bezprecedentní zničení. Letošní rok, podle předběžných odhadů, to Městské lesy, potažmo město, zaplatí snížením výnosů za dřevo více jak třemi miliony korun a zvýšené náklady na zpracování budou stát další statisíce. Příští rok, podle prastarých zkušeností, škody ještě mnohonásobně vzrostou. Mnohem větší škody však pod rouškou ochrany přírody vznikají do budoucna, protože dochází k rozvrácení zdravých lesních celků, které se budou vzpamatovávat desítky let.

Ale proč by stát nemohl svévolně prostřednictvím několika úředníků ničit městský majetek, když vzniklou škodu nahradí z daní nás všech? Jak se říká: z cizího krev neteče.

Kam se poděl zdravý rozum?

V popředí plocha kde stával zdravý les (městský majetek) a v pozadí kůrovcové souše v bezzásahové oblasti (státní majetek).

Naši přátelé