Snížení výše příspěvku do lesů v Jihočeském kraji

12.04.2010 09:52

Změna č. 7 v Pravidlech poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem platná od 1.1.2010:

Úprava pravidel s ohledem na nedostatek finančních prostředků - uzavření některých dotačních podtitulů: zalesnění a umělá obnova sadbou – hlavní dřeviny, zajištění lesních porostů – hlavní dřeviny, odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce, vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou, přibližování dříví sortimentní metodou stroji o hmotnosti do 10t, likvidace klestu drcením.

Tato úprava je zapříčiněna snížením příspěvku do lesů v roce 2010 o polovinu oproti roku 2009 (ze 46 milionů na 25 milionů). Pro vlastníky lesů je to velmi nepříjemná záležitost .

Celé znění úpravy pravidel  zde.

 


 

Naši přátelé

 

      

Kontakt


V Kasárnách 645
Volary
38451

+420 388 333 012
info@mlvolary.cz