Smrkové porosty v ohrožení.

21.10.2014 14:19

Společná tisková zpráva Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL), Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL), Lesů České republiky, s. p. (LČR), Vojenských lesů a statků ČR, s. p (VLS) a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM).

    Obrovskému zájmu vlastníků a správců lesa se těšil odborný seminář v Budišově nad Budišovkou, uspořádaný Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., a Vojenskými lesy a statky ČR, s. p.
    Seminář „Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy“ umožnil 170 účastníkům této akce získat ucelený přehled o současném stavu poznání o příčinách, projevech a pravděpodobných následcích odumírání smrkových porostů v tomto regionu. Z přednesených referátů předních odborníků z lesnického výzkumu, vysokých škol a z praxe vyplynulo, že se jedná se o dynamický, trvale se zhoršující stav, kdy dochází k chřadnutí a rozpadu smrkových porostů různého stáří.
    Příčin chřadnutí naší nejrozšířenější hospodářské dřeviny v regionu severní a střední Moravy je vícero. Zhoršení vlastností půdy způsobené nedostatkem hořčíku a vápníku ve svrchních vrstvách půdy, kde koření smrk), vysazování smrku mimo klimatické optimum, imise, klimatické změny a další. V posledních patnácti letech se v regionu vyskytují ve vegetačním období pouze nadprůměrné teploty a opakují se periody s extrémními výkyvy srážek vedoucí k nedostatku vody v půdě. Výsledkem je opakovaný stres suchem, který postihuje především smrk s povrchovým kořenovým systémem. Souběh klimatického stresu a stresu z nedostatku živin natolik oslabil smrkové porosty pěstované mimo své ekologické optimum, že začaly být rozvraceny podkorním hmyzem a václavkou.
    Celý proces chřadnutí smrku lze v současnosti považovat za nejvýznamnější ekologickou katastrofu, kterou nebude možné zvládnout stávajícími lesnickými postupy. Ohrožuje plnění funkcí lesa především v regionu střední a severní Moravy. V současnosti je již poškozena významná část smrkových porostů v nadmořské výšce do 700 m n. m., chřadnutí smrku však v některých lokalitách zasahuje již výše.
    Je nevyhnutelné snížit zastoupení smrku v nižších polohách, tj. v nadmořské výšce 400 až 600 m n. m., kde smrk bude možné pěstovat jen na nejpříznivějších stanovištích, a to pokud možno ve směsích. Pravděpodobnost, že se stávající smrkové porosty v těchto lokalitách nepodaří dopěstovat do mýtního věku, je vysoká a bude mít vliv na kvalitu, množství a vyrovnanost dodávek smrkového dříví pro dřevozpracující podniky v regionu. I ve vyšších polohách bude nutné se smrkem pracovat se zvýšenou opatrností a pěstování naší nejžádanější dřeviny přizpůsobovat změněným podmínkám.
    Účast novéno náměstka ministra zemědělství Mgr. Patrika Mlynáře na semináři dala přítomným vlastníkům a správcům lesa naději, že budou přijata ze strany státní správy lesů opatření, která jim umožní zvládnout důsledky destabilizace smrku v nižších a středních polohách.

Budišov nad Budišovkou, dne 21.10.2014

 

 

Naši přátelé