Sluneční hodiny na budově Městských lesů jsou hotové.

29.07.2010 09:19

Jsou konstruovány v letním čase a zobrazují i postavení slunce v některých znameních.

Jan Zeman je vyměřoval a maloval po dva dny. Kromě letního času, který je znázorněn zelenou barvou, jsou znázorněny i slunovraty (černě) a rovnodennost (červeně). Slunce ve znamení raka a kozoroha při slunovratu a ve znamení vah a berana při rovnodennosti označuje stín prstence umístěném na tyči. Mezi těmito čárami se pak stín prstence pohybuje postupně po všech znameních zvěrokruhu tak, jak jej známe z horoskopů.

Práce byla ukončena, jak je zřejmé z obrázku, v sedm hodin večer letního času.

Z hodin se dá odečíst čas s přesností na minuty, ale k tomu je zapotřebí tabulka, která stanovuje minutové odchylky od středu časového pásma pro jednotlivé dny. V průběhu dalších týdnů, po její výrobně, by se měla tabulka stát součástí hodin.

Přijďte se na sluneční hodiny podívat, areál je přístupný v pracovní dny od 7 do 15 hodin.
 

Naši přátelé