Silnice č. 14141 v úseku Soumarský most - křižovatka u Dobré je od dnešního poledne opět otevřena.

12.08.2013 11:50

Během víkendu pracovníci Městských lesů Volary zpracovali dalších více jak 100 m3 polomů, které zatarasily zmíněnou cestu nebo ji bezprostředně obrožovaly pádem. Zároveň bylo dřevo odvezeno a cesta uklizena od větví.

 

Protože práce na likvidaci kalamity budou v okolních porostech pokračovat i nadále, žádáme návštěvníky, aby při průjezdu dbali zvýšené opatrnosti.

 

 

Naši přátelé