Rostoucí cena biomasy, v našem případě štěpky z klestu a těžebních zbytků, způsobila,

01.08.2011 10:15

že i v našich lesích zkoušíme různé technologie pro její vyklizování z porostů a následné štěpkování. Díky podrostnímu způsobu hospodaření, kdy vzniká minimum holin po těžbě a díky velkému podílu neúnosných terénů, je vyklizování zbytků v naší oblasti složité a stále drahé. Naším cílem je prodejem štěpky uhradit alespoň část nákladů na čistotu lesa. Nezanedbatelné jsou také další pracovní příležitosti při této činnosti.

 

Naši přátelé