První velká oprava lesního traktoru až po sedmnácti letech.

07.05.2013 07:50

O tom si můžou dnes vyráběné stroje nechat zdát.

V roce 1996 jsme koupili speciální lesní kolový traktor Timberjack 240B. Traktor jsme pořídili pro přibližování dřeva v nejtěžších terénních podmínkách.

Traktor přibližoval dřevo v nejstrmějších svazích našich lesů zpravidla plných překážek v podobě balvanů či kamenných řek.

O těžkých podmínkách při tahání dřeva svědčí i to, že se traktor dvakrát během své práce převrátil. A převrátit tento stroj není věru jednoduché.

Poprvé to bylo nad Štegrovskou cestou v roce 2002.

A podruhé na svahu pod vrcholem Jedlové hory v roce 2005.

Kromě dřeva traktor nesčetněkrát během sedmnácti zim tahal v okolí Volar zapadlé kamióny, jednou bagr zapadlý v rašelině a dokonce také uhynulého koně z údolí Blanice.

 

Kromě drobných oprav během sedmnácti let až dnes došlo na generální opravu motoru. Tu nám zajišťují Volarské automobilové opravny spol. s r.o.

Nebude trvat dlouho a Timberjack bude přivravený sloužit dalších sedmnáct let.

 

 

Naši přátelé