Projděte se Křížovou cestou ...

05.11.2010 11:52

... kolem nově vysazených stromů. Cestou zjistíte, že u kaple ve spodní části cesty přibyly čtyři vzrostlé lípy srdčité, u třetího zastavení jeden tis, u pátého jilm (Ulmus Glabra), u šestého třešeň (Prunus Avium), v okolí devátého zatavení tři tisy a až na samém vrcholu u třináctého zastavení jablůňka. Jablůňka je odrůdy "malinové hornokrajské" a aby časem plodila jablka, bude na jaře v její blízkosti vysazena ještě jedna, a to kvůli opylení.

Cestou také zjistíte, že celá plocha byla osázena bukovými poloodrostky (jsou oplocené). Další dřeviny umístěné na ploše budou vysázeny spolu s květinami až na jaře. Městské lesy se také zavázaly, že zajistí každoroční údržbu cesty, a to zejména pravidelným vysečením ostružiní a maliní a údržbou zarůstajících chodníků.

Naši přátelé