Příroda nám v průběhu května znovu ukázala, kdo je v kraji pánem. A to hned dvakrát.

28.05.2012 19:38

Nejprve potvrdila, že Pankrác, Servác a Bonifác jsou opravdu zmrzlí muži. Mezi dvanáctým a čtrnáctým květnem teploty v noci klesly tak nízko, že v našich lesích pomrzly nejen čerstvé výsadby stromků, ale dokonce i narašené buky v zapojených kmenovinách.

A napodruhé nám nedopřála příliš vodních srážek, takže ke konci května je hladina spodní vody v lese tak nízko, že některé studánky a potoky vyschly úplně a jiné k tomu mají opravdu blízko.

Fotografie ukazují patnáctimetrový buk, který zmrzl i přes ochranu okolního vzrostlého smrkového lesa, částečně vyschlý potůček a úplně vyschlou vodoteč i s vyschlým mechem v jejím okolí.

 

 

Naši přátelé