Přesto, že v červnu proběhly poslední práce na Křížové cestě dle projektu, musí se zaměstnanci Městských lesů ještě jednou vrátit.

01.08.2011 09:24

 A to aby znovu vysadili přibližně třetinu loni na podzim vysazených odrostků buku. Ty nevydržely nápor mrazu z května letošného roku, čerstvě vyrašené listy jim opadaly a stromky se již během roku nevzpamatovaly.

Michal Wágner vysazuje v říjnu 2010 jeden z bukových odrostků.

 

Jedna z borovic vysazených v dubnu 2011 zaměstnanci Městských lesů Petrem Suchým a Jaroslavem Jarkovským.

Tereza Včeláková zakončuje celý projekt obnovy křížové cesty výsadbou květin kolem jednotlivcých zastavení v červnu 2011.

 


Naši přátelé