Pralesy pro naše děti?

18.04.2017 08:39

Poslanci parlamentu ČR přehlasovali prezidentské veto k návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který se zabývá problematikou národních parků v ČR. Přijatá novela není jen o čtyřech dosavadních národních parcích, ale dává prostor pro vznik dalších národních parků a rozšiřování dalších bezzásahových zón.

Poslance nepřesvědčily ani závažné ponatky z téměř 50 letého vývoje i v NP Bavorský les, letecké snímky zachycující území od Luzného po Roklan (tzv. "starý" park) a území od Roklanu po Falkenstein (po rozšíření parku), ani vědecky doložená zjištění dopadů nastolení rychlého velkoplošného rozpadu hřebenových smrčin obou národních parků - a to negativní vliv ztráty porostního klimatu lesů na vodu a klimatizaci krajiny v důsledku jejich uschnutí. Skutečnost, že zatímco průměrná teplota v ČR stoupla za posledních 30 let o 1 ° C, ale na Šumavě o 3,3 ° C, většinu našich zákonodárců vůbec neznepokojuje.

Pro názornou prezentaci vývoje v Národním parku Bavorský les klikněte na tento odkaz: Zkušenosti z dosavadního vývoje části území Šumavy zahrnuté do souvisejících národních parků  NP Bavorský les a NP Šumava.

Naši přátelé