Práce na výstavbě Technického zázemí Městských lesů v bývalých kasárnách se v průběhu července rozběhly naplno.

01.08.2011 09:45

 Do celé akce jsou zapojeni převážně Volarští podnikatelé, kteří dlouhodobě s Městskými lesy spolupracují a odvádí stabilně kvalitní práci.

Zapojili se však i někteří další občané, kteří dokázali ze stavby během jedné noci uklidit veškerá prkna a dokonce i nivelační a značkovací kolíky. Tento incident naznačuje, že nás pravděpodobně čeká tuhá zima.

Naši přátelé