Po necelých třech měsících navštívil Volarské lesy opět silný vítr,

01.11.2017 07:48

který vyvrátil na 5 tisích stromů. Ničivý vítr byl dozvukem cyklóny Herwart, která v neděli 29. října přešla přes střední Evropu.

Vítr si vybíral převážně jednotlivé stromy, výjimkou jsou lesní porosty zasahující na území Národního parku Šumava. Tady byly rozvráceny plošně porosty, jejiž celistvost je narušena těžbou kůrovci napadených stromů přilétajících k nám z bezzásahové zóny v našem sousedství. Ta je v majetku státu a spravuje ji Správa Národního parku Šumava.

Velkým pomocníkem při zpracování plomů je nový harvestor a vyvážecí souprava Ponsse. Harvestor ovládá Ivan Lostík a za joisticky vyvážečky sedí Jaroslav Fučík.

Naši přátelé