Po dvou letech od lokální kalamity, která postihla část první zóny Radvanovický vrch patřící městu Volary

28.08.2015 12:33

se z nezpracovaných polomů začal šířit kůrovec.

Gradace kůrovců v této oblasti by nebyla překvapivá, kdyby pracovníci Jihočeské univerzity, kteří mají provádět pravidelný monitoring nezpracovaných polomů, nepodávali zprávy, že v celé oblasti je klid a rojení nehrozí.

Paradoxně se kůrovcový nálet šíří a způsobuje největší škody v lesích ve vlastnictví Ministerstva životního prostředí, jehož exministr Bursík v roce 2007 zakázal, přes protesty sousedních vlastníků, právě v těchto lesích zpracování polomů z orkánu Kyrill. Ale kůrovcem napadené stromy kácí i pracovníci Městských lesů. Každý takto zbytečně pokácený strom přináší městu nejen ztrátu ekonomickou, ale i ekologickou. Narušuje se totiž celistvost porostů, vznikají holiny a stromy se těží ještě mladé, nezralé. Celková ekonomická ztráta pak jde do milionů Kč.

Opět se ukazuje, že bezhlavé vyhlášování bezzásahových zón v lesích nestátních vlastníků, zejména v těch, které byly do té doby kvalitně lesnicky obhospodařovány, způsobuje těmto vlastníkům obrovské škody. Je vidět, že škody nejsou pouze jednorázové, které stát zpravidla z části nahradí, ale dotčený majetek je poškozován po mnoho let i desetiletí a na mnohem větší ploše. Tato znehodnocení majetku již však stát nikdy nenahradí.

Naši přátelé