Odborná lesnická exkurze SVOL - Šumava 2012 - Kůrovec na Šumavě, jeho vývoj po kalamitě Kyrill v roce 2007

15.09.2012 12:51

proběhla ve dnech 11. - 14. září a její účastníci navštívili jak českou, tak i německou a rakouskou část Šumavy.

Ve čtvrtek odpoledne zavítala skupina lesníků i lesnických laiků z Čech a Moravy i do lesů města Volary. Nejprve byli účastníci exkurze seznámeni s historií lesů města Volary a s jejich popisem a posléze s daty, která popisovala větrnou kalamitu Kyrill a následnou kůrovcovou kalamitu v lesích města.

Mimo jiné bylo čísly doloženo, že rozšíření bezzásahovosti tehdejším ministrem Bursíkem do druhých zón, a to zejména na hranicích s lesy města, vedlo k prodloužení trvání kůrovcové kalamity minimálně o dva roky oproti podobným kalamitám, které v lesích města proběhly v letech 1995 a 2003. Díky tomu, že Správa NPŠ v minulých dvou letech proti kůrovci opět aktivně zasahovala, nebyla tato doba delší.

Také bylo kůrovcem zbytečně usmrceno třikrát více zdravých stromů. Městu tímto rozhodnutím vznikla škoda ve výši 16 milionů Kč, a to jak zvýšením nákladů, tak i snížením tržeb za znehodnocené dřevo, která nikdy nebyla kompenzována. Naopak Správa NPŠ dostala v roce 2007 dotaci z Ministerstva životního prostředí na zpracování kalamity ve výši 100 milionů Kč.

Po krátké diskusi prošli účastníci exkurze letos otevřenou naučnou stezku rašeliništěm na Soumarském mostě.

Pohled z vyhlídkové věže na rašeliništi.

 

Naši přátelé