Od poloviny května do konce června nebudou sjízdné a průchozí jen s největší opatrností

02.05.2016 14:27

lesní cesta K Obrázku a část lesní cesty Oborní. Důvodem je druhá etapa opravy této páteřní komunikace, jejíž první etapa započala před rokem.

Opravován bude úsek od místa, kde se červená turistická cesta stáčí z Oborní cesty do bývalé obory, až po vyústění na lesní cestu Volarskou.

Naši přátelé