Od 1.1. jsme zřídili středisko služeb, které bude součástí struktury Městských lesů

02.01.2012 20:35

a bude zajišťovat lesnické služby pro jiné subjekty. Jádrem střediska je harvestorový uzel, navrátivší se z Francie. Kromě těžby v ČR i zahraničí bude středisko služeb provádět i výkupy a prodej surového dřeva a pěstební činnosti mimo lesy města Volary. Zřízením střediska jsme utvořili nová tři pracovní místa a počítáme do roka s dalšími dvěma.

Středisko by mělo vyplnit výpadek tržeb za práce v zahraničí a celkový objem tržeb v prvním roce zvýšit o předpokládané 3 miliony Kč.

Již v této době činí plných 40% tržeb naší firmy tržby za činnosti mimo lesy města Volary. 

 

Naši přátelé