Nová pravidla pro provádění samovýrob

27.06.2010 18:28

neboli těžby palivového dřeva pro vlastní potřebu v lesích města Volary začaly platit v průběhu června tohoto roku.

Zadávání a provádění samovýrob se řídí těmito podmínkami:

  • Dřevo určené pro Samovýrobu označuje hajný. Do Samovýroby může být zahrnuto pouze takové dřevo, které nevykazuje vlastnosti jiného sortimentu než paliva, dále nehroubí a zbytky po těžbě.

  •  Samovýrobce může vyrobit maximálně 30 prm Samovýroby za kalendářní rok. Na každou Samovýrobu je Samovýrobci vystavena Výjimka ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel podle vzoru platného u MLV s.r.o. Dále je Samovýrobci zapůjčen klíč od závor, a to proti vratné záloze.

  • Samovýrobce je povinen před odvozem Samovýrobu srovnat do měřitelné hráně (u cesty či v porostu). Samovýrobce je povinen Samovýrobu neprodleně, nejpozději do jednoho týdne po zaplacení odvést.

     

  • Cenu samovýroby určuje hajný podle její povahy v rozmezí 20 – 100 Kč/prm. Obecně platí, že nejdražší jsou Samovýroby u cest a nejlevnější pak vzdálená místa, nehroubí z prořezávky a čistoty lesa. 

  • Samovýroby se nezadávají v období od 10. září do 31. října.

 

Naši přátelé