Nová anketa na našich stránkách,

26.04.2010 08:04

která se týká možného zmenšení NP Šumava. Zastupitelstva měst Kašperské Hory a Volary schválila před třemi lety usnesení, ve kterých požadují vyjmutí svých majetků z NPŠ. Hlavní důvody jsou nasnadě: devastace a snížení hodnoty majetku, přehlížení měst coby vlastníků pozemků na území NP, neexistence dialogu mezi městy a Správou NPŠ. Vyjmutím lesů obou měst z NPŠ by nedošlo k omezení ochrany přírody, protože oba majetky jsou na území Chráněné krajinné oblasti Šumava. A další důvod pro zmenšení NPŠ: může si naše společnost dovolit tak obrovský národní park, ve kterém stojí ochrana přírody naše občany desídky miliard korun?

Naši přátelé